NIEMATERIALNE I MATERIALNE
Projekt pn. „Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu – II etap” adresowany jest do mieszkańców dzielnicy Janów-Nikiszowiec. W ramach projektu prowadzimy działania integrujące mieszkańców, wyłaniamy lokalnych liderów, wspieramy osoby w procesie zmiany. Dzieje się to jednak w oparciu o to, co jest siłą tego miejsca – czyli lokalność i wspólnotę. A nasze działania odnosimy do dziedzictwa materialnego i niematerialnego. Dlatego w ramach projektu mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pomysły nt. tego, jak to dziedzictwo zachowywać – poprzez inicjatywy lokalne, wydarzenia sąsiedzkie i integracyjne.

MŁODZIEŻ
Nasze działania adresowane są do wszystkich grup wiekowych – młodzieży, dorosłych oraz seniorów. Realizowane są w Centrum Zimbardo w Nikiszowcu, które pełni funkcje centrum społecznościowego, otwartego dla wszystkich. W swojej działalności bardzo mocno skupiamy się na pracy z młodzieżą. To już kolejne pokolenie młodych mieszkańców, z którymi chcemy budować wspólnotę, świadomą swojego miejsca i tego, co mogą dla niego zrobić i jak dzięki niemu się rozwijać.

RELACJE
Najważniejsze w pracy z mieszkańcami jest dla nas budowanie relacji – wzajemnych, z sąsiadami, miejscem. Ale także dobrych relacji z samym sobą. Dlatego realizujemy różne formy działań: warsztaty – m.in. o tematyce społecznej, tożsamościowej, rękodzielniczej, ekologicznej; spotkania edukacyjne z inspirującymi osobami. Oferujemy także indywidualne wsparcie w obszarze rozwoju osobistego – m.in. job-coaching, poradnictwo psychologiczne.

Projekt jest realizowany w okresie 10 X 2020 – 30 XII 2022, w partnerstwie z Miastem Katowice reprezentowanym przez MOPS Katowice, współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

KONTAKT:
e-mail: fil@fil.org.pl
0048 664 222 044

Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych otrzymało subwencję finansową z tarczy 2.0. Podmiotem udzielającym wsparcia jest PFR.

BIURO STOWARZYSZENIA Ul. Szopienicka 58, 40-431 Katowice tel. +48 664 222 044, e-mail: fil@fil.org.pl Konto bankowe nr: 59 8437 0002 0050 0544 3815 0001 KRS 0000331302 NIP 6462861797