WYZWANIA ZWIĄZANE Z TRANSFORMACJĄ

Od marca do grudnia 2023 roku realizujemy polsko-czeski projekt pn. „Łączy nas dziedzictwo przemysłowe”. Podobna industrialna historia i związane z nią współczesne wyzwania w odniesieniu do spuścizny poprzemysłowej terenu pogranicza między Katowicami a Ostrawą sprawiają, że tak ważna jest wymiana dobrych praktyk, wspólne poszukiwanie impulsów do rozwoju – zwłaszcza w kontekście transformacji poprzemysłowej oraz turystyki postindustrialnej. Dlatego celem projektu jest wymiana doświadczeń i wiedzy oraz promocja dziedzictwa przemysłowego województwa śląskiego w Polsce oraz w kraju morawsko-śląskim w Czeskiej Republice.

SZLAKIEM OSIEDLI PATRONACKICH

W tym kontekście szczególnym obszarem naszych zainteresowań są robotnicze osiedla patronackie. Więź takich osiedli z patronem  pracodawcą już prawie wszędzie została definitywnie przerwana. Rzadko kiedy zastąpiono ją wartościową – z punktu widzenia społecznego, kulturowego, ekonomicznego, a przez to i tożsamościowego – alternatywą. Istnieją jednak przykłady osiedli, które przeszły w ostatnich latach pozytywną zmianę – czego najlepszym przykładem jest właśnie Nikiszowiec. W tym przypadku było to możliwe m.in. dzięki lokalnemu zaangażowaniu społecznemu. Dlatego w naszym przekonaniu rozwój takich miejsc powinien opierać się na wykorzystaniu lokalnego potencjału, który jest bezcennym zasobem zmiany i kreowania nowych usług, wśród których szczególne miejsce zajmować może turystyka. Nasze wieloletnie doświadczenia w pracy w Nikiszowcu, a także w innych osiedlach miast ościennych chcielibyśmy zestawić z przykładami podobnych miejsc w Ostrawie. Dlatego w ramach projektu planujemy wydanie mini-przewodnika nt. wybranych osiedli patronackich w woj. śląskim oraz w kraju morawsko-śląskim.

WYMIANA DOŚWIADCZEŃ 

Planujemy także budowanie sieci współpracy i wymianę dobrych praktyk w zakresie dziedzictwa przemysłowego. Jego zachowanie jest bowiem wielkim wyzwaniem dla transformującego się regionu. Co wiąże się zarówno z kulturą niematerialną: mieszkańcy i ich kapitał społecznych, historia miejsca, symbolika i tożsamość. Ale także z tym, co materialne – wymiarem architektoniczno-przestrzennym i związanym z nim potencjałem turystycznym. Dlatego biorąc pod uwagę wszystkie te aspekty, chcemy w naszym projekcie uwzględnić różnorodne grupy i zaprosić ich reprezentantów do udziału w wizytach studyjnych, które odbędą się zarówno po polskiej jak i czeskiej stronie.

Projekt pn. „Łączy nas dziedzictwo przemysłowe” to polsko-czeska wymiana wiedzy i doświadczeń w tematyce dziedzictwa przemysłowego oraz związanych z nią wyzwań sprawiedliwej transformacji.  Finansowany z budżetu państwa w ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych RP „Forum Polsko-Czeskie 2023”. Kwota dofinansowania 50 000 zł.

KONTAKT:
e-mail: m.krakowiak@fil.org.pl, tel. 0048 664 222 044

Projekt pn. „Łączy nas dziedzictwo przemysłowe” to polsko-czeska wymiana wiedzy i doświadczeń w tematyce dziedzictwa przemysłowego oraz związanych z nią wyzwań sprawiedliwej transformacji. Finansowany z budżetu państwa w ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych RP „Forum Polsko-Czeskie 2023”. Kwota dofinansowania 50 000 zł.

Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych otrzymało subwencję finansową z tarczy 2.0. Podmiotem udzielającym wsparcia jest PFR.

BIURO STOWARZYSZENIA Ul. Szopienicka 58, 40-431 Katowice tel. +48 664 222 044, e-mail: fil@fil.org.pl Konto bankowe nr: 59 8437 0002 0050 0544 3815 0001 KRS 0000331302 NIP 6462861797