LIPINY I KAUFHAUS – BADANIE POTENCJAŁU
Projekt pn. “Stare osiedla – nowe możliwości. Ekonomia społeczna w Lipinach i na Kaufhausie” miał na celu przygotowanie gruntu pod budowę lokalnych systemów ekonomii społecznej (ES) w dwóch miejscach: w Lipinach – dzielnica Świętochłowic i na Kaufhausie – osiedle w Rudzie Śląskiej. Realizowany był w 2011 roku, będąc jednym z pierwszym działań FIL w obszarze ekonomii społecznej.

BUDOWA LOKALNYCH SYSTEMÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ
W ramach projektu przeprowadzono kompleksowe działania służące budowie dwóch kompletnych mikrosystemów ekonomii społecznej:
określono potencjał gospodarczy dzielnic i zdefiniowano obszary działalności
przyszłych podmiotów ES,
pracowano nad lokalnym otoczeniem ES,
wykształcono grupę liderów ES,
przeprowadzono dwie testujące inicjatywy lokalne,
opracowano lokalne programy rozwoju ekonomii społecznej dla obu lokalizacji.

PARTNERSTWO Z GMINAMI ŚWIĘTOCHŁOWICE I RUDA ŚLĄSKA
Projekt zrealizowano w partnerstwie z Gminą Świętochłowice i Gminą Ruda Śląska w ramach Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w obszarze przedsiębiorczości społecznej i upowszechniania idei partnerstwa trójsektorowego.

Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych otrzymało subwencję finansową z tarczy 2.0. Podmiotem udzielającym wsparcia jest PFR.

BIURO STOWARZYSZENIA Ul. Szopienicka 58, 40-431 Katowice tel. +48 664 222 044, e-mail: fil@fil.org.pl Konto bankowe nr: 59 8437 0002 0050 0544 3815 0001 KRS 0000331302 NIP 6462861797