NOWE WYZWANIA

Projekt pn. „Nikiszowiec – nowe wyzwania społeczności lokalnej” jest skierowany do społeczności osiedla i jego otoczenia, które coraz bardziej się zmienia i oddziałuje przez to na Nikiszowiec. Projekt realizowany jest w kilku obszarach. Głównym jego celem jest wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców. W tym zakresie prowadzone są działania o charakterze edukacyjno-integracyjnym oraz zawodowo-społecznym. W ramach projektu pracujemy z osobami z różnych kategorii wiekowych, jednak przede wszystkimi z młodzieżą oraz dorosłymi – w wieku produkcyjnym.

INTEGRACJA
Działania w ramach projektu mają charakter zarówno zindywidualizowany jak i grupowy. Narzędzia jakimi pracujemy służą więc rozwojowi jednostki – mają wzmocnić jej kompetencje na rynku pracy oraz związane z aktywnością lokalną. Równolegle duży nacisk kładziony jest na działania odnoszące się do relacji wspólnotowych i integracji społeczności, która zmienia się i różnicuje. Przybywa ciągle nowych mieszkańców, a dbałość o zachowanie wspólnoty lokalnej staje się ważnym wyzwaniem.

OTOCZENIE
Cele projektu wynikają także ze skutków procesów gospodarczo-społecznych, które zachodzą w najbliższej okolicy Nikiszowca. Tereny po byłej kopalni „Wieczorek” wśród których kluczowe znaczenie mają zabudowania Szybów Pułaski i Poniatowski, czekają na swoją nową funkcję. Dlatego tak ważne jest, by ich transformacja dokonała się z uwzględnieniem potrzeb lokalnej społeczności i dotychczasowych kierunków rewitalizacyjnych. Kolejne wyzwanie wiąże się z powstaniem w okolicy osiedla Nowy Nikiszowiec, który jest nie tylko nową przestrzenią w sensie architektonicznym, ale także społecznym – gdzie tworzy się nowe sąsiedztwo. Projekt jest zatem z jednej strony kontynuacją dotychczasowych, wieloletnich działań rewitalizacyjnych, z drugiej – jest odpowiedzią na nowe wyzwania przed jakim staje obecnie społeczność lokalna.

Projekt jest realizowany w okresie 1 V 2021 – 30 IV 2023, współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Wartość dofinansowania projektu to 341 057, 12 zł.

KONTAKT:
e-mail: fil@fil.org.pl
0048 664 222 044

Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych otrzymało subwencję finansową z tarczy 2.0. Podmiotem udzielającym wsparcia jest PFR.

BIURO STOWARZYSZENIA Ul. Szopienicka 58, 40-431 Katowice tel. +48 664 222 044, e-mail: fil@fil.org.pl Konto bankowe nr: 59 8437 0002 0050 0544 3815 0001 KRS 0000331302 NIP 6462861797