„Rozbark – Nikiszowiec: Na Wspólnym Szlaku”

to nietypowy przewodnik po obu tych miejscach, który powstał m.in. w oparciu o wywiady z mieszkańcami, a także o wiedzę i materiały lokalnych pasjonatów i historyków. Znalazły się w nim także niezwykłe fotografie archiwalne oraz pocztówki, a także współczesne zdjęcia. Do współpracy udało się zaprosić fotografów zasłużonych dla dokumentowania dziedzictwa przemysłowego i poprzemysłowego naszego regionu – Marka Lochera oraz Pawła Szałankiewicza. Lista instytucji i osób, dzięki którym powstała ta książka jest bardzo długa. Zostały one wymienione we Wstępie. W książce – jak w autentycznym przewodniku – znaleźć można także propozycje spacerów wraz z mapą, oraz opisem wybranych obiektów, a także poznać historię obu miejsc.

HISTORIA MÓWIONA
Książka ta powstała przede wszystkim dzięki mieszkańcom i dla nich właśnie. Bo to ich niezwykłe relacje, oparte na indywidualnej pamięci, dostarczają nam wiedzy, której nie znajdziemy w podręcznikach. Dlatego w swojej pracy badawczej tak chętnie sięgamy po metodę historii mówionej. W tych rozmowach wyłania się także stosunek ludzi do miejsca, w którym żyją. A przekazywane młodszym pokoleniom wspomnienia o miejscach i wydarzeniach budują poczucie więzi i tożsamości. A my lepiej rozumiemy, czym dziś może być mała ojczyzna. I chociaż historia Rozbarku i Nikiszowca jest tak różna, to właśnie przywiązanie mieszkańców do miejsca jest tym, co je łączy.

PRZESZŁOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ
Ale książka ta nie jest wyłącznie publikacją wspomnieniową. Wręcz przeciwnie – równie ważna jest w niej teraźniejszość i przyszłość. Pokazuje znaczenia obu tych miejsc dla naszego regionu. Bo Rozbark i Nikiszowiec – oczywiście każdy z innego powodu – są wyjątkowe. Dlatego publikacja jest także zaproszeniem do ich odwiedzenia, doświadczenia magii tych miejsc, a także przeciwstawieniem się – szczególnie w przypadku Rozbarku – stereotypom, często wynikającym z niewiedzy. Książka została dofinansowana ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Jest to kolejna publikacja Stowarzyszenia. Poprzednia – “Kleinfeld. Wielkie historie na Małym Polu” opisywała część Śródmieścia Bytomia.

KONTAKT:
Małgorzata Krakowiak e-mail: m.krakowiak@fil.org.pl, tel. +48 664 222 044

LINKI:
www.facebook.com/RozbarkNikiszowiec

Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych otrzymało subwencję finansową z tarczy 2.0. Podmiotem udzielającym wsparcia jest PFR.

BIURO STOWARZYSZENIA Ul. Szopienicka 58, 40-431 Katowice tel. +48 664 222 044, e-mail: fil@fil.org.pl Konto bankowe nr: 59 8437 0002 0050 0544 3815 0001 KRS 0000331302 NIP 6462861797