WZROST RUCHU TURYSTYCZNEGO
Potrzeba stworzenia raportu nt. turystyki w Nikiszowcu pn. „Szanse i kierunki rozwoju turystyki – Osiedle Nikiszowiec” wynikała przede wszystkim z nowych wyzwań, jakie stają przed rozwijającym się i podlegającemu od kilku lat pozytywnym zmianom Nikiszowcem. W związku z tym, że Stowarzyszenie FIL w bardzo dużym zakresie, przede wszystkim w wymiarze społecznym, miało wpływ na te zmiany, a obecnie działa w obszarze wspierania turystyki w Nikiszowcu – opracowanie to zostało zlecone przez UM Katowice właśnie FILowi.

BADANIA ANKIETOWE
Raport powstał w oparciu o badania ankietowe turystów odwiedzających Nikiszowiec w okresie letnim 2015 roku. Aby badana grupa była jak najbardziej reprezentatywna, ankiety zostały dystrybuowane wśród turystów polskich i zagranicznych – w języku angielskim i niemieckim. Wraz z wynikami badań w raporcie zostały przedstawione wnioski i rekomendacje.

RAPORT
Szczególne miejsce poświęcono rozwojowi turystyki w kontekście zmieniającego się w tym zakresie oblicza Katowic, promocji Nikiszowca, wspierania turystyki w oparciu o zasoby lokalne, a także potrzebę uwzględniania zmian na rynku turystycznym. Pełny raport dostępny jest tutaj: Raport nt. turystyki w Nikiszowcu pn. „Szanse i kierunki rozwoju turystyki – Osiedle Nikiszowiec”.

Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych otrzymało subwencję finansową z tarczy 2.0. Podmiotem udzielającym wsparcia jest PFR.

BIURO STOWARZYSZENIA Ul. Szopienicka 58, 40-431 Katowice tel. +48 664 222 044, e-mail: fil@fil.org.pl Konto bankowe nr: 59 8437 0002 0050 0544 3815 0001 KRS 0000331302 NIP 6462861797