SZKOLENIA I DORADZTWO

Oferujemy szkolenia i doradztwo w następujących obszarach: rewitalizacja, ekonomia społeczna, animacja lokalna, organizowanie społeczności lokalnej, planowanie i zarządzanie zmianą. Nasi eksperci to doświadczeni trenerzy i wieloletni praktycy w tych dziedzinach.


WIZYTY STUDYJNE I TURYSTYKA

Organizujemy wizyty studyjne, których celem jest pokazania pozytywnej zmiany społecznej i przedstawienie sensu kompleksowej rewitalizacji na podstawie osiedla Nikiszowiec. Oferujemy także turystyczne zwiedzania Nikiszowca i okolicy.

 

DZIAŁALNOŚC DIAGNOSTYCZNA

Przeprowadzamy badania społeczne wraz z rekomendacją działań na przyszłość. Tworzymy koncepcje działań rewitalizacyjnych. Wspieramy proces powstawania dokumentów strategicznych.

Poszerzona oferta do pobrania tutaj

Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych otrzymało subwencję finansową z tarczy 2.0. Podmiotem udzielającym wsparcia jest PFR.

BIURO STOWARZYSZENIA Ul. Szopienicka 58, 40-431 Katowice tel. +48 664 222 044, e-mail: fil@fil.org.pl Konto bankowe nr: 59 8437 0002 0050 0544 3815 0001 KRS 0000331302 NIP 6462861797