INNOWACYJNA METODA KSZTAŁCENIA
Study Circle to innowacyjna na polskim rynku metoda kształcenia osób dorosłych. Zakłada korzystanie z potencjału wszystkich uczestników, wychodząc z przekonania, że każdy dysponuje jakąś wiedzą czy doświadczeniami, którymi może podzielić się z innymi. Polega na tym, że osoby, które chcą się czegoś nauczyć lub rozwiązać problem spotykają się regularnie w małych grupach (study circles) w celu wspólnego zgłębienia interesującego je tematu. Głównymi wyróżnikami metody Study Circle są:

– bazowanie na doświadczeniu i umiejętnościach uczestników,
– lider, który nadzoruje pracę grupy, ale nie musi posiadać wiedzy czy kwalifikacji związanych z jej tematyką,
– plan pracy i materiały informacyjne pomocne w ​​pracy grupy.

UCZESTNICY WYKORZYSTUJĄ SWOJĄ WIEDZĘ
Metodę Study Circle zastosowaliśmy m.in. w naszej pracy z osobami samotnie wychowującymi dzieci – mieszkańcami Katowic. Uczestnicy wykorzystywali swoją wiedzę, aby wspólnie zgłębiać interesujące ich zagadnienia. Wzięli także udział w cyklu warsztatów, których tematy zostały wybrane przez nich samych. Spotkania poświęcone były m.in. doradztwu zawodowemu zakładaniu działalności gospodarczej, pomocy prawnej.

CRIS – WZDROŻENIE METODY W POLSCE
Organizacją odpowiedzialną za wdrożenie w Polsce metody Study Circle jest Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z Rybnika. Jeśli chcecie dowiedzieć czegoś więcej o metodzie lub jesteście zainteresowani wdrożeniem jej w swoim środowisku, zapraszamy do kontaktu oraz krótkiego filmu o SC w Polsce: youtu.be/YAm9ZMwKINE

KONTAKT:
Małgorzata Krakowiak
e-mail: m.krakowiak@fil.org.pl
Izabella Kaznowska
email: izabella.kaznowska@cris.org.pl
www.studycircle.pl

Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych otrzymało subwencję finansową z tarczy 2.0. Podmiotem udzielającym wsparcia jest PFR.

BIURO STOWARZYSZENIA Ul. Szopienicka 58, 40-431 Katowice tel. +48 664 222 044, e-mail: fil@fil.org.pl Konto bankowe nr: 59 8437 0002 0050 0544 3815 0001 KRS 0000331302 NIP 6462861797